Verandering in jeugdhulp, WMO, werk & inkomen

Op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal ondersteuningstaken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. Het doel is dat burgers zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en kunnen functioneren in hun eigen woonomgeving. Dit vraagt om hulp, inzet en ondersteuning van familie, buren en andere inwoners van de gemeente. Voor diegene die dat niet op eigen kracht redden zorgt de gemeente, al dan niet tijdelijk, voor passende ondersteuning. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met professionele instellingen.

Op deze website kunt u terecht voor uw vragen over de veranderingen op het gebied van jeugdhulp, WMO, werk & inkomen (participatiewet).

Uw gemeente Alkmaar, Graft De Rijp en Schermer probeert u zo goed mogelijk voor te lichten over deze veranderingen. Daarom vindt u onder elk onderwerp het kopje ‘veel gestelde vragen’.

Heeft u andere vragen of ontbreken er volgens u ‘vragen en antwoorden’ op het gebied van zorg, jeugdhulp, werk en inkomen? Kijk dan onder contact.